Spartans News · SPARTAN SENIOR SPOTLIGHT – ANTHONY KETCHEM


ANTHONY KETCHEM – TRACK CLASS OF 2020